23 Μάι 2024 05:30

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πύλης (22-07-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                  

Αριθμ. Πρωτ.:-15962-                                       

                                                 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 22α του μηνός Ioυλίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών – Καθορισμός όρων διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων – Ψήφιση πίστωσης.

2.Συγκρότηση επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού προμήθειας σαρώθρου.

3.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου – Ψήφιση πίστωσης.

4.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων – Ψήφιση πίστωσης.

5.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματωλικού – Ψήφιση πίστωσης.

6.Έγκριση Πρακτικού Συμβιβασμού του Ειρηνοδικείου Τρικάλων (αγωγή κυριότητας της πρώην Δ/νης Κοινότητας Νεράιδας).

7.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (64/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

8.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (65/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

9.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (66/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

10.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (67/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

11.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (68/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

12.Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με το ποσό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Δροσερού.

13.Καθορισμός όρων διακήρυξης ενοικίασης των χώρων και του Λούνα Παρκ της ετήσιας

εμποροπανήγυρης Πύλης για το έτος 2013.

14.Καθορισμός όρων δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

15.Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στην  Τ.Κ. Λυγαριάς.

16.Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου.

17.Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παχτουρίου (συνοικισμός Αετός).

18.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Μουριάς.

19.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τ.Κ. Μουριάς.

20.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης δημοτικού ακινήτου (ξενώνας) στην Τ.Κ. Παχτουρίου

21.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης δημοτικού ακινήτου (παραδοσιακό καφενείο) στην Τ.Κ. Μυροφύλλου.

22.Αποδοχή δωρεάς οστεοφυλακίου στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

23.Ανάκληση της αριθμ. 35/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αποδοχή δωρεάς – Αποδοχή δωρεάς ιδιόκτητης έκτασης για κατασκευή γεώτρησης στην Τ.Κ. Γόμφων.

24.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου 2013 του Δήμου Πύλης.

25.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

26.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

                                                         Πύλη 18-7-2013

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ