15 Απρ 2024 04:54

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πύλης (22-04-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                       
Αριθμ.Πρωτ.:-8467-        

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

                                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 22α του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:                                                                         

1.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας.

2.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

3.Χορήγηση έντοκης προκαταβολής στην ανάδοχο εταιρεία «Κατσιάβας Χρ.& ΣΙΑ Ο.Ε.», του έργου Δασοτεχνική Διευθέτηση Τμήματος Συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση Κρυόβρυση του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων.

4.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Κατασκευή μικρού αντιπλημμυρικού Τ.Κ. Μεσοχώρας -Ψήφιση πίστωσης.

5.Ανάθεση έργου στη ΔΕΗ – Ψήφιση πίστωσης.

6.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

7.Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

8.Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

9.Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

10.Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

11.Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

12.Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

13.Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για εργασίες αποχιονισμού.

14.Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με το ποσό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Μουριάς.

15.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

16.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τ.Κ. Φήκης.

17.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίωνα.

18.Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

19.Καθορισμός όρων δημοπρασίας διάθεσης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Παραμέρου.

20.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου έτους 2013 του Δήμου Πύλης.

21.Τροποποίηση προυπ/σμού Δήμου οικ. έτους 2013.

22.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

                                                       Πύλη 18-4-2013

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ