23 Ιούν 2024 08:41

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πύλης (19-03-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.:-6153-

 

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 19η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο – Καθορισμός όρων δημοπράτησης – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

2.Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών – Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου – Ψήφιση πίστωσης.

3.Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ορεινού καταφυγίου στον Κόζιακα.

4.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίωνα.

5.Ανάθεση έργου στη ΔΕΗ – Ψήφιση πίστωσης.

6.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

Πύλη 15-3-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ