24 Ιούλ 2024 09:16

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πύλης (13-03-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                             

Αριθμ. Πρωτ.:-5628

 

  Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο – Καθορισμός όρων δημοπράτησης – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

3. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Φήκης.

4.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην     

Τ.Κ. Παλ/ρου.

5.Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών – Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου – Ψήφιση πίστωσης.

6. Αποδοχή δωρεάς ιδιόκτητης έκτασης για κατασκευή γεώτρησης στην Τ.Κ. Γόμφων.

7.Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ορεινού καταφυγίου στον Κόζιακα.

8.Ανάθεση έργου στη ΔΕΗ-Ψήφιση πίστωσης.

9.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

Πύλη 8-3-2013

Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ