04 Οκτ 2023 00:45

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πύλης (13-02-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                                                                  
Αριθμ. Πρωτ.:-2939-
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Παρακαλούμε την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση ετησίου προγράμματος Δράσης έτους 2013 Δήμου Πύλης.

2.Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2013.

 

Πύλη 8-2-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ