16 Απρ 2024 13:37

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (10-09-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.:-21126-

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων και Πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης. 

2.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε.Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας.

3.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων.

4.Έγκριση πρακτικών ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης για το έτος 2012.

5.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης των χώρων και του Λούνα-Πάρκ της ετήσιας εμποροπανήγυρης Πύλης για το έτος 2012.

6.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Παραμέρου για το έτος 2012.

7.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Δέσης για το έτος 2012.

8.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Πύλης της Δ.Ε. Πύλης του Δήμου Πύλης.

9.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μουριάς της Δ.Ε. Γόμφων του Δήμου Πύλης.

10.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αποθηκών στην Τ.Κ. Γαρδικίου της Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης.

11.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση θέσεων κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Τ.Κ. Φήκης.

12.Αποδοχή χορηγίας από την Συν/κή Τράπεζα Θεσσαλίας για την εκδήλωση 2ο Καραγκούνικο Αντάμωμα 2012.

13.Τροποποίηση προΰπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2012.

14.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

Πύλη 5-9-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ