05 Οκτ 2023 06:34

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πύλης (06-08-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                               

Αριθμ. Πρωτ.:-17675-                                      

                                                   

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε τηντου μηνός Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας του έργου Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης – Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής επαναληπτικής δημοπρασίας.

2.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας του Πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια <strong> αυτοκινούμενου σαρώθρου.

3.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης των χώρων και του Λούνα Παρκ της ετήσιας

εμποροπανήγυρης Πύλης για το έτος 2013.             

4.Ανάκληση της αριθμ. 88/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς – Ψήφιση πίστωσης.

5.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

      Πύλη 2-8-2013

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ