07 Δεκ 2023 06:56

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (06-08-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.:-19359-

 

Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την του μηνός Aυγούστου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση Κρυόβρυση του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων – Καθορισμός όρων δημοπρασίας – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

2.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων και Πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης – Καθορισμός όρων δημοπρασίας -Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

3.Καθορισμός όρων ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την Μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης για το σχολικό έτος 2012-2013.

4.Καθορισμός όρων διακήρυξης ενοικίασης των χώρων και του Λούνα-Παρκ της ετήσιας εμποροπανήγυρης Πύλης για το έτος 2012.

5.Σχετικά με υποβολή προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.

6.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τ.Κ. Μουριάς.

7.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

8.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

Πύλη 2-8-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ