29 Φεβ 2024 01:48

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πύλης (02/09/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                    
Αριθμ.Πρωτ.:19447
                               

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης                                                   

                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 2α του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης.
2.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματωλικού – Ψήφιση πίστωσης.
3.Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για το έτος 2013.
4.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου.
5.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παχτουρίου.
6.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης Ορεινού Καταφυγίου στον Κόζιακα.
7.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας ενοικίασης γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Μουριάς.
8.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τ.Κ. Μουριάς.
9.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
10.Kαθορισμός όρων δημοπρασίας διάθεσης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου.
11.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.
 
                                                  Πύλη 28-8-2013                                                 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ