21 Απρ 2024 14:18

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (02-04-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                   

Αριθμ. Πρωτ.:- 9277-                                                                      

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: “Βελτίωση Υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου – Γόμφων”. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

2.Ανάθεση εκπόνησης προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου: «Διευθέτηση Χειμαρρώδους Ρεύματος (Κλάδου) Καλογήρων» – Ψήφιση πίστωσης.

3.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίωνα.

4.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Γόμφων.

5.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος (αναψυκτήριο) στην Τ.Κ. Πηγής.

6.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος (αναψυκτήριο) στην Τ.Κ. Μουριάς.

7.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή συνεχιζόμενων έργων.

8.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, προμηθειών, εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

Πύλη 27-3-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ