05 Οκτ 2023 06:06

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Πύλης (9-4-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                         

Αριθμ. Πρωτ.:-7526-

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

Παρακαλούμε τηντου μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Tετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (47/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

2.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (51/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου οικ. έτους 2014 Δήμου Πύλης.

4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

5.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

                                                          Πύλη 4-4-2014

                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ