20 Ιούλ 2024 21:42

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Πύλης (7-10-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                

Αριθμ. Πρωτ.: 23622

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε τηντου μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για το έτος 2013.

2.- Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας διάθεσης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου – Eξέταση ενστάσεων.

3.-Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων – Ψήφιση πίστωσης.

4.-Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Συντήρηση Αγροτικών Ιατρείων – Ψήφιση πίστωσης.

5.-Ανάθεση έργων στη ΔΕΗ – Ψήφιση πίστωσης – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

6.-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

7.-Σχετικά με κατάθεση η μη αίτησης αναίρεσης στο Σ.τ Ε. κατά της 34/2013 απόφασης του Εφετείου Λάρισας – Oρισμός δικηγόρου.

8.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στην  Τ.Κ. Δροσερού.

9.- Aποδέσμευση πιστώσεων του προϋπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013 για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

10.- Aναμόρφωση προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013 για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

11.-Δέσμευση – Ψήφιση πιστώσεων του προϋπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013 για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

12- Aποδέσμευση πιστώσεων του προϋπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

13.-Aναμόρφωση προϋπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

14.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

                                                          Πύλη 3-10-2013

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ