16 Απρ 2024 14:45

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Πύλης (6-8-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                    
Αριθμ. Πρωτ.:15828                                                                                                                       

Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η        

Παρακαλούμε την 6η του μηνός Aυγούστου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης των χώρων και του Λούνα Παρκ της ετήσιας εμποροπανήγυρης Πύλης για το έτος 2014.

2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού. 

3. Σχετικά με αιτήσεις Φέκου Δημ., Αποστολόπουλου Σπυρ., Παρασκευά Στυλιανής για εξώδικο συμβιβασμό.    

4. Σχετικά με αίτηση Βούλγαρη Παναγιώτη για εξώδικο συμβιβασμό.                      

5. Σχετικά με αιτήσεις οφειλετών για υπαγωγή σε ρύθμιση, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

6. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.                                                         

 Πύλη 1-8-2014 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ