23 Φεβ 2024 01:17

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Πύλης (4-2-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                         

Αριθμ. Πρωτ.:-1845-                              

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε τηντου μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης τουριστικού περιπτέρου του Δήμου στην Τ.Κ. Πύλης – Eξέταση ενστάσεων.

2.Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

3.Έγκριση της αριθμ. 4//2014 απόφασης της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. Δήμου Πύλης που αφορούν στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Πύλης, έτους 2014.

4.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

5.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

6.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (1/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

7.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (3/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

8.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (4/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

9.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (5/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

10.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (6/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

11.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (7/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

12.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (11/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

13.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (15/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

14.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (21/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

15.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών προηγουμένων ετών οικ. έτους 2014.

16.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή βασικών λειτουργικών δαπανών οικ. έτους 2014.

17.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή συνεχιζόμενων έργων οικ. έτους 2014.

18.Αναμόρφωση προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

19.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

Πύλη 31-1-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ