«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (31-07-2018 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 8484

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018,ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.– Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Τ.Κ. Πύλης

2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Μουριάς

3.- Εγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “¨Συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων”

4.-Εγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε.Πύλης,Γόμφων,Πιαλείας».

5.-Εγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο “Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ.Ελάτης,Νεραιδοχωρίου και Βροντερού»

6.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

7.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

8.- Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2018 Δήμου

Πύλης

9.- Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης

10.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2018

11.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2018.

 

Πύλη 27-7-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ