06 Δεκ 2023 09:48

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (30-05-2016)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.7280

 

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την  30η του μηνός Μαίου του έτους 2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Σύνταξη Κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Πύλης

2.-Σύνταξη Κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικής δομής διδασκαλίας χορού & μουσικής Δήμου Πύλης

3.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης περισεύματος βοσκής στην Τ.Κ.Νεραιδοχωρίου

4- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης περισεύματος βοσκής στην Τ.Κ.Παχτουρίου

5.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής δασικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Γαρδικίου

6.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Γόμφων

7.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πιαλείας

8.– Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Μουριάς

9.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δέσης

10.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης

11.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Γαρδικίου

12.-Eγκριση Πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού και εισήγησης υποβληθείσας ένστασης του έργου:« Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε.Αιθήκων-Πινδέων-Μυροφύλλου-Νεραίδας»-Διενέργεια κλήρωσης.

13.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(71.2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

14.- Eγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου

15.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

 

Πύλη 26-5-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ