23 Μάι 2024 05:16

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (29-06-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 12539


Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 29η του μηνός Ioυνίου του έτους 2015,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(αναψυκτήριο)στην Τ.Κ.Μουριάς
2.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης περισεύματος βοσκής  στην Τ.Κ.Νεραιδοχωρίου
3.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(αναψυκτήριο) στην Τ.Κ.Στουρναραίικων
4.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(κατάστημα ) στην Τ.Κ.Νέας Πεύκης
5.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.Αθαμανίας
6.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
7.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(60.2015)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
8.-Ανάκληση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για υπόθεση του Δήμου
9.- Αναχρηματοδότηση δανείων του Δήμου Πύλης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
10.-Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου- Eγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
11.- Aναμόρφωση προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2015
12.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου


                                                    
Πύλη 25-6-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ