27 Φεβ 2024 13:02

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (29-03-2016)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.3844

 

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 29η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Eγκριση Πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων & Λιπαντικών του Δήμου Πύλης και των Νομικών Προσώπων
2.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Πηγής
3.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Δροσερού
4.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Αγ.Βησσαρίωνα
5.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Γόμφων
6.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Γόμφων
7.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πιαλείας
8.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Δέσης
9.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Νέας Πεύκης
10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Αγ.Νικολάου
11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ.Γαρδικίου
12.- Eγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών-Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
13.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
14.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
15.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

Πύλη 24-3-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ