07 Δεκ 2023 05:53

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (28-07-2016)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Μιτσιάδη Δήμητρα
Τηλέφωνο : 24343-50124
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 22 Ιουλίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 10676

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι οκτώ (28) Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση επιβολής ανταποδοτικού τέλους σήμανσης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
  2. Καθορισμός όρων διαγωνισμού εκποίησης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πηγής.
  3. Καθορισμός όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Μουριάς (2 θέσεις).
  4. Έγκριση τεχνικής έκθεσης – απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την πολιτική προστασία».
  5. Έγκριση τεχνικής έκθεσης – απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
  6. Έγκριση τεχνικής έκθεσης – απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».
  7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Β΄ τριμήνου 2016.
  8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
  9. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ