20 Ιούλ 2024 22:04

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (27-04-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7549
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
       

Παρακαλούμε την 27η του μηνός Aπριλίου του έτους 2015,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Πύρρας.
2.- Εγκριση πρακτικών  δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στην Τ.Κ.Αγίου Βησσαρίωνος
3.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για λειτουργία κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πιαλείας
4.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Γαρδικίου
5.-Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2015 Δήμου Πύλης
6.-Aναμόρφωση προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2015
7.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου
                                                     
                                                         Πύλη 23-4-2015             
                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               
                                            
                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ