25 Μάι 2024 13:45

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (26-3-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                   

Αριθμ.Πρωτ.:-6742-

         

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

Παρακαλούμε την 26η του μηνός Mαρτίου του έτους 2014, ημέρα Tετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

2.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

3.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

4.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Σπανουλάκι» Τ.Κ. Στουρναραίικων

5.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου.

6.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

7.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παραμέρου.

8.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

9.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δήμου Πύλης – Kαθορισμός όρων δημοπρασίας – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

10.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης – Kαθορισμός όρων δημοπρασίας – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

11.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο – Kαθορισμός όρων δημοπρασίας – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

12.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων – Ψήφιση πίστωσης.

13.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Συντήρηση  κοινοτικού κτιρίου Πιαλείας – Ψήφιση πίστωσης.

14.Ανάθεση έργων στην ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

15.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

                                                          Πύλη 21-3-2014

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ