18 Ιούν 2024 23:55

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (24-02-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 3276
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης


 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ          

Παρακαλούμε την 24η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μμ να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.– Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ.Ελάτης»

2.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου»

3.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Γόμφων

4.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στην Τ.Κ.Λυγαριάς

5.– Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στην Τ.Κ.Πηγής

6.– Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στην Τ.Κ.Αγίου Βησσαρίωνος

7.– Συγκρότηση επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών,για το έτος 2015

8.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

9.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

10.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

11.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

12.– Εγκριση απόφασης Δημάρχου(13.2015)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

13.– Εγκριση απόφασης Δημάρχου(20.2015)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

14.– Εγκριση απόφασης Δημάρχου(21.2015)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

15.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(24.2015)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

16.- Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικ.έτους 2015 για τις Τοπικές Κοινότητες Δήμου Πύλης

17.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2015

18.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

 

Πύλη 20-2-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ