18 Ιούν 2024 12:43

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Πύλης (23-4-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                  

Αριθμ. Πρωτ.:- 8110-

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

Παρακαλούμε την 23η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Tετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου – Kαθορισμός όρων δημοπρασίας – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

2.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Φήκης – Καθορισμός όρων δημοπρασίας – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

3.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση υποδομών για την πολιτική προστασία – Ψήφιση πίστωσης.

4.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Συντήρηση – Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών – Ψήφιση πίστωσης.

5.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου – Ψήφιση πίστωσης.

6.Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

7.Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

8.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου στην Τ.Κ. Πύλης.

9.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

10.Καθορισμός όρων δημοπρασίας διάθεσης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Παραμέρου – Δ.Ε. Πινδέων.

11.Καθορισμός όρων δημοπρασίας διάθεσης δασικών προϊόντων διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού – Δ.Ε. Πύλης.

12.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

13.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίωνα.

14.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

15.Ανάθεση έργων στην ΔΕΔΔΗΕ – Ψήφιση πίστωσης – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

16.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

Πύλη 16-4-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ