23 Ιούν 2024 08:56

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (21-09-2016)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.13163

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

Παρακαλούμε την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Μουριάς (2 θέσεις).

2-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πιαλείας(1 θέση).

3.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην

Τ.Κ.Πύλης.

4.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για

λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Καλογήρων.

5.-Επιστροφή παραβόλων δημοσίου της ένστασης για το έργο:«Συντήρηση

υποδομών στις Δ.Ε.Αιθήκων-Πινδέων-Μυροφύλλου-Νεραίδας.

6.- Eγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή.

7.- Eγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ασφάλιστρα οχημάτων του

Δήμου.

8.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ασφάλιστρα οχημάτων

του Δήμου).

9.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου του Δήμου).

10.-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ).

11.-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής

12.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

13.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

14.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

15.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

16.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

17.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

18.-Εγκριση αποφάσεων Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης(Αίτηση Κατέρου Χρήστου)
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης(Αίτηση Καρακώστα Ευθαλίας)
 3. Σχετικά με αίτηση Σκαπέτη Ηλία για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
 4. Σχετικά με αίτηση Καρακώστα Ευθαλίας για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
 5. Σχετικά με αίτηση Κατσιάβα Χρήστου για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
 6. Σχετικά με αίτηση Χρυσούλα Χαρίλαου για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
 7. Σχετικά με αίτηση Χρυσούλα Χαρίλαου για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
 8. Σχετικά με αίτηση Χρυσούλα Χαρίλαου για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
 9. Σχετικά με αίτηση Χρυσούλα Χαρίλαου για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
 10. Σχετικά με αίτηση Χρυσούλα Χαρίλαου για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
 11. Σχετικά με αίτηση Χρυσούλα Χαρίλαου για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
 12. Σχετικά με αίτηση Χρυσούλα Χαρίλαου για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης

31.– Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2016

32.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

Πύλη 16-9-2016            

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                            

                                

                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ