19 Ιούν 2024 00:46

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (21-01-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.695

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Παρακαλούμε την 21η του μηνός Iανουαρίου του έτους 2015,ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 

1.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στην Τ.Κ.Αγίου Βησσαρίωνος
2.-Εγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρού στην Τ.Κ.Μουριάς
3.-Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Παραμέρου
4.-Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πιαλείας
5.-Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πηγής
6.-Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο,σχετικά με το ποσό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Γόμφων
7.-Ορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου του Δήμου Ψήφιση πίστωσης
8.-Ορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου του Δήμου Ψήφιση πίστωσης
9.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(5.20145)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
10.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΚΤΕΟ)
11.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή τελών κυκλοφορίας)
12.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ)
13.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής-
14.- Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων-δεσμεύσης πιστώσεων
15.- Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου 2014 Δήμου Πύλης
16.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών προηγουμένων ετών οικ.έτους 2015
17.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή βασικών λειτουργικών δαπανών οικ.έτους 2015
18.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή συνεχιζόμενων έργων οικ.έτους 2015
19.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

 

                                                          Πύλη 16-1-2015             
                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                


                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ