28 Φεβ 2024 09:07

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (17-6-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                          

Αριθμ. Πρωτ.:-12859-

 

              Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 17η του μηνός Ioυνίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης – Ψήφιση πίστωσης.

2.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου – Ψήφιση πίστωσης.

3.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανίας – Ψήφιση πίστωσης.

4.Aνάκληση της αριθμ. 71/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ανάθεση εκτέλεσης έργου – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Μεσοχώρας – Ψήφιση πίστωσης.

5.Aνάκληση της αριθμ. 72/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ανάθεση εκτέλεσης έργου – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου – Ψήφιση πίστωσης.

6.Aνάκληση της αριθμ. 73/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ανάθεση εκτέλεσης έργου – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διάνοιξη οδού στον οικισμό ΚΑΚΚΟΥΡΙ Τ.Κ.Πύλης – Ψήφιση Πίστωσης.

7.Aνάκληση της αριθμ. 74/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ανάθεση εκτέλεσης έργου – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες στο κτίριο πρώην Αγροτικής – Ψήφιση Πίστωσης.

8.Ανάκληση της αριθμ. 42/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά καθορισμό όρων δημοπρασίας – Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ορεινού καταφυγίου στον Κόζιακα.

9.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (56/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

10.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

                                                     Πύλη 13-6-2013

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ