27 Φεβ 2024 12:09

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (16-9-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                

Αριθμ.Πρωτ.18056     

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π .μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.-Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

2.-Eγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων

3.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και Βελτίωση Υποδομών Δήμου Πύλης»

4.-Ανάκληση της αριθμ.75/2014 απόφασης της Ο.Ε.σχετικά με έγκριση τευχών δημοπράτησης έργου και καθορισμό όρων δημοπρασίας-Eγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

5.-Ανάκληση της αριθμ.76/2014 απόφασης της Ο.Ε.σχετικά με έγκριση τευχών δημοπράτησης έργου και καθορισμό όρων δημοπρασίας- Eγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ.Φήκης-Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

6.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας διάθεσης λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ.Γαρδικίου

7.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

8.-Aναμόρφωση προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2014

9.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

 

                                                              Πύλη 12-9-2014            

 

                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                

 

                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ