24 Απρ 2024 09:45

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (16-12-2014)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.24075


 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης
 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Λυγαριάς
2.-Εισήγηση αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πύλης
3.-Εισήγηση αναπροσαρμογής φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Πύλης
4.-Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2015
5.-Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ)Δήμου Πύλης
6.-Aναμόρφωση προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2014
7.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

                                                      
   Πύλη 12-12-2014             
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                


                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ