04 Μαρ 2024 13:48

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (15-05-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: -12542-

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση Υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου-Γόμφων».

2.Τροποποίηση της αριθμ. 27/2012 απόφασης της Ο.Ε., σχετικά με την έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: Συντήρηση-Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας – Καθορισμός όρων δημοπρασίας – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

3.Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού στα ΟΤ 67,68,69 του Τ.Δ. Ελάτης – Ψήφιση πίστωσης.

4.

5.Αποδοχή δωρεάς βρύσης στην Τ.Κ. Βροντερού.

6.Αποδοχή δωρεάς 10 ποδηλάτων στο Δήμο Πύλης.

7.Καθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην Τ.Κ. Νεραiδοχωρίου.

8.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου) στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

9.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίωνα.

10.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

Πύλη 11-5-2012                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ