19 Μάι 2024 10:51

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (13-10-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ.Πρωτ.20365

 

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 13η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο,σχετικά με το ποσό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Λυγαριάς

2.- Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο,σχετικά με το ποσό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Δροσερού

3.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(107/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης»

4.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(108/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης»

5.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(109/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης»

6.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

7.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

8.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

9.-Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων γ’ τριμήνου οικ.έτους 2014 Δήμου Πύλης10.-Διόρθωση απογραφής Δήμου Πύλης

11.-Προέλεγχος Απολογισμού-Ισολογισμού Οικονομικές Καταστάσεις οικ.έτους 2013.

12.-Aναμόρφωση προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2014

13.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

                                                        

Πύλη 09 – 10 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ