20 Ιούλ 2024 22:13

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (13-07-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                

Αριθμ. Πρωτ.:-17665-

 

                                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 13η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(ισόγειο κατάστημα) στην Τ.Κ. Πιαλείας.

2.Καθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Παραμέρου για το έτος 2012.  

3.Τροποποίηση της αριθμ. 7/2012 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με καθορισμός όρων δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίωνα.  

4.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τ.Κ. Μουριάς.

5.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Aιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας – Καθορισμός όρων δημοπρασίας – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

6.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων – Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

7.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας του έργου: Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας.

8.Ανάθεση του έργου: Διαπλάτυνση ρεμάτων και αποκατάσταση δρόμου βατότητας στον κεντρικό οικισμό Τ.Κ. Ροπωτού για άμεση αποκατάσταση λόγω κατολισθητικών φαινομένων – Ψήφιση πίστωσης.

9.Ανάθεση του έργου: Βελτίωση τουαλετών κάτω από την κεντρική πλατεία στην Τ.Κ. Γαρδικίου – Ψήφιση πίστωσης.

10. Ανάθεση του έργου: Κατασκευή τεχνικού αποχέτευσης ομβρίων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου – Ψήφιση πίστωσης.

11.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

                                             Πύλη 9-7-2012

                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ