05 Οκτ 2023 04:53

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (13-05-2016)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.6213

 

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Παρακαλούμε την  13η του μηνός Μαίου του έτους 2016,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.– Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Γόμφων
2.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ. Αγ.Βησσαρίωνα
3.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Παραμέρου
4.- Eγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου
5.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ)
6.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2016
7.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

 

 Πύλη 9-5-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ