19 Μάι 2024 12:04

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (13-05-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 8364
 


Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
       

Παρακαλούμε την 13η του μηνός Mαίου του έτους 2015,ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στα Δ.Ε.Πύλης-Πιαλείων-Γόμφων»..
2.- Εγκριση πρακτικών  δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στα Αιθήκων-Πινδέων-Μυροφύλλου-Νεραίδας
3.- Χορήγηση έντοκης προκαταβολής στην ανάδοχο εταιρεία «Τσιουτσιουβάλας Αγγ.-Κότσιρα Καλλ.Ε.Ε.»,του έργου Διάνοιξη του Αντιπυρικού Δασικού Δρόμου Γ’ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι-Βάκαρι-Παλαιομονάστηρο»
4.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση περισεύματος βοσκής  στην Τ.Κ.Παχτουρίου      
5.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση περισεύματος βοσκής  στην Τ.Κ.Ναραιδοχωρίου      
6.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας διάθεσης δασικών προιόντων διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού-Δ.Ε.Πύλης
7.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ.Αθαμανίας
8.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(αναψυκτήριο) στην Τ.Κ.Στουρναραίικων
9.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα)στην Τ.Κ.Νέας Πεύκης.
10.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Φήκης
11.- Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιου σχετικά με το ποσό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Πύλης
12.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
13.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(51.2015)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
14.- Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων-δεσμεύσης πιστώσεων
15.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου
                                                     
                                                                                                                                           

Πύλη 6-5-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ