29 Φεβ 2024 00:21

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Πύλης (10-6-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                    ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. 12145                                                               

                                                              Προς
                                       Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
                                                     του Δήμου Πύλης

                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η         

Παρακαλούμε την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Tρίτη και ώρα 11.00 π .μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

2.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγρού στην Τ.Κ. Πηγής.

3.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού βoσκοτόπου στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

4.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας διάθεσης λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Παραμέρου Δ.Ε. Πινδέων.

5.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας διάθεσης δασικών προιόντων διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού Δ.Ε. Πύλης.

6.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών βoσκοτόπων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου – Eξέταση ένστασης.

7.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (74/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

8.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (75/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

9.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

                                                               
                                                         Πύλη 5-6-2014
                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ