19 Μάι 2024 22:59

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (10-08-2016)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.11205

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Πύλης

 

Παρακαλούμε την 10η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για

εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Τ.Κ.Πύλης

2.- Έγκριση τεχνικής έκθεσης – απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου

«Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την πολιτική προστασία».

3.- Έγκριση τεχνικής έκθεσης – απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου

«Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων».

4-  Έγκριση τεχνικής έκθεσης – απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου

«Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε.Πύλης-

Αιθήκων».

5.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Πύλης.

6.-Καθορισμός όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για

λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Πιαλείας.

7.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την διάθεση λήμματος ξυλείας

δημοτικού δάσους Τ.Κ.Δέσης,έτους 2016.

8.- Eγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου

9.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

 

Πύλη 4-8-2016

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ