30 Σεπ 2023 05:38

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (10-03-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 4517
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ          

Παρακαλούμε την 10η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ .μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Eγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Συντήρηση υποδομών και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης-Πιαλείων-Γόμφων»-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
2.- Eγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Συντήρηση υποδομών και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε.Αιθήκων-Πινδέων-Μυροφύλλου-Νεραίδας-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
3.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στην Τ.Κ.Μουριάς
4.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Πύρρας
5.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(31.2015)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
6.- Aναμόρφωση προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2015
7.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

                                                       
   Πύλη 6-3-2015             
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                


                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ