19 Μάι 2024 12:18

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (09-02-2016)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.1640

 

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 9η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Πύλης
2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Πηγής
3.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Δροσερού
4.- Συγκρότηση επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών,για το έτος 2016
5.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή τελών κυκλοφορίας)
6.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(4/2016περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
7. Εγκριση απόφασης Δημάρχου(5/2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
8. Εγκριση απόφασης Δημάρχου(18/2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
9.- Σχετικά με αίτηση Κατσιάβα Χρήστου του Απ.για εξώδικο συμβιβασμό
10.-Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης του Δήμου Πύλης και Νομικών Προσώπων
11.-Εγκριση πληρωμής του Ζορμπά Βασιλείου του Δημ.βάσει της αριθμ.6/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων
12.-Εγκριση πληρωμής του Παπαναστασίου Αθανασίου βάσει της αριθμ.52/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων
13.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών προηγουμένων ετών οικ.έτους 2016
14.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

 

 

Πύλη 5-2-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ