22 Φεβ 2024 02:32

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Πύλης (07-05-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                         

Αριθμ. Πρωτ.: 9665

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

Παρακαλούμε τηντου μηνός Mαΐου του έτους 2014, ημέρα Tετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Σχετικά με γνωμοδότηση Επιτροπής Διαγωνισμού/Αξιολόγησης για υποβληθείσες ενστάσεις για τον ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό Προμήθειας Καυσίμων & Λιπαντικών του Δήμου Πύλης και των Νομικών Προσώπων.

2.Ανάθεση έργων στην ΔΕΔΔΗΕ – Ψήφιση πίστωσης – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

3.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

4.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

5.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παραμέρου.

6.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Σπανουλάκι – Τ.Κ. Στουρναραίικων.

7.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

Πύλη 2-5-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ