27 Φεβ 2024 12:07

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (06-12-2016)»

ΠΡΟΣ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 6η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016,ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Απευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών και καταστροφών από θεομηνία στη Δ.Ε.Πινδέων-Ψήφιση πίστωσης
2.- Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού οδοποιίας Δ.Ε.Αιθήκων-Ψήφιση πίστωσης
3.- Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού οδοποιίας Δ.Ε.Γόμφων-Ψήφιση πίστωσης
4.- Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού οδοποιίας Δ.Ε.Μυροφύλλου-Ψήφιση πίστωσης
5.- Απευθείας ανάθεση εργασιών άρσης καταπτώσεων βατότητας οδών-Ψήφιση πίστωσης
6.- Απευθείας ανάθεση εργασιών άρσης καταπτώσεων βατότητας οδών-Ψήφιση πίστωσης
7.- Απευθείας ανάθεση εργασιών άρσης καταπτώσεων βατότητας οδών-Ψήφιση πίστωσης
8.- Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού οδοποιίας Δ.Ε.Νεραίδας-Ψήφιση πίστωσης
9.- Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού οδοποιίας Δ.Ε.Πινδέων-Ψήφιση πίστωσης
10.- Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης σχολείων Δ.Ε.Πύλης-Ψήφιση πίστωσης
11.- Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης σχολείων Δ.Ε.Γόμφων-Ψήφιση πίστωσης
12.- Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης σχολείων Δ.Ε.Πιαλείων-Ψήφιση πίστωσης
13.- Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης σχολείων Δ.Ε.Πινδέων-Ψήφιση πίστωσης
14.-Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης σχολείων Δ.Ε.Πινδέων-Ψήφιση πίστωσης
15.-Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης Δημοτικού καταστήματος Λυγαριάς-Ψήφιση πίστωσης
16.-Απευθείας ανάθεση εργασιών καθαρισμού διαμόρφωσης αγροτικών οδών-Ψήφιση πίστωσης
17.-Eγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή.
18.- Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου έτους 2017-Εγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
19.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(189/2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του
Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
20.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
21.- Ορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη αιρετών του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
22.- Ορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλων του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
23.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

 

Πύλη 2-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ