02 Μαρ 2024 09:06

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (06-07-2016)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.9431

 

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 6η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκ/σης στην Τ.Κ.Γαρδικίου
2.- .-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Τ.Κ.Πύλης
3.-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου)
4.- Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πύλης για το έτος 2016
5.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου
Πύλη 1-7-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ