21 Απρ 2024 14:38

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (04-05-2017)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 5552

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 4η του μηνός Μαίου του έτους 2017,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(τουριστικό περίπτερο)στην Τ.Κ.Παραποτάμου

2.-Εγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού στην Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου

3.-Εγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού στην Τ.Κ.Γόμφων

4.- Εγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Φιλύρας

5.- Εγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Γαρδικίου

6.- Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Αιθήκων

7.- Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών

υποδομών στην Δ.Ε.Νεραίδας

8.- Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών

υποδομών στην Δ.Ε.Πύλης

9.- Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Πινδέων

10.- Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Γόμφων

11.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(45/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

12.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(52/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

13.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(53/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

14.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2017

15.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017.

 

 

Πύλη 28-4-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ