06 Δεκ 2023 09:06

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (01-04-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 5936
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ          

Παρακαλούμε την 1η του μηνός Aπριλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ .μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμϕωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροϕικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πιαλείας(2 θέσεις)

2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας               εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροϕικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Γαρδικίου(οικισμός Παλαιοχωρίου).

3.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στην Τ.Κ.Αγίου Βησσαρίωνος

4.- Εγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στην Τ.Κ.Αγίου Βησσαρίωνος

5.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στην Τ.Κ.Λυγαριάς

6.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στην Τ.Κ.Πηγής

7.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης γεϕυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Γόμϕων

8.- Ανάθεση έργων στην ΔΕΔΔΗΕ-Ψήϕιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής

9.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήϕιση πίστωσης

10.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήϕιση πίστωσης

11.-Εγκριση απόϕασης Δημάρχου(39.2015)περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσις του Δήμου-Ψήϕιση πίστωσης

12.-Σχετικά με αίτηση Λαγού Αικατερίνης για εξώδικο συμβιβασμό 

13.-Σχετικά με αίτηση Βασιλάκου Χρήστου για εξώδικο συμβιβασμό

14.-Ψήϕιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οϕειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

 

     Πύλη 27-3-2015             

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ