05 Οκτ 2023 05:43

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (27-12-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                   

Αριθμ.Πρωτ.:-30265                                        

  Προς

 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00  μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με την προσφυγή σε διαπραγμάτευση για την «Μεταφορά μαθητών» Δήμου Πύλης.

2.Πρόταση προς το Δ.Σ. σχετικά με το ποσό του δικαιώματος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

3.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης καταστήματος στην Τ.Κ. Ελάτης.

4.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης δημοτικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Πύλης.

5.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης του Κέντρου Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ) στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

6.Ανάθεση σύνταξης μελέτης «Εκπόνηση οδηγού γεωλογικών μνημείων Δ. Πύλης» – Ψήφιση πίστωσης.

7.Ανάθεση σύνταξης μελέτης «Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού στα ΟΤ 67,68,69 του Τ.Δ. Ελάτης» – Ψήφιση πίστωσης.

8.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, προμηθειών, εργασιών,υ πηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου.

                                                        Πύλη 23-12-2011

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ