24 Φεβ 2024 15:01

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (25-04-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.:-10961-

                                                         

 

Προς:  Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

 

                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 25η του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών – Καθορισμός όρων του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για το έτος 2012 για τις ανάγκες του Δήμου Πύλης.

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου έτους 2012 του Δήμου Πύλης.

3.Τροποποίηση της αριθμ. 109/2011 απόφασης της Ο.Ε., σχετικά με καθορισμό όρων δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τ.Κ. Μουριάς.

4.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών σφαγείων στην Πύλη.

5.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

6.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

7.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου.

8.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πιαλείων.

9.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φιλύρας.

10.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

11.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Μουριάς.

12.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

13.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

Πύλη 20-4-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ