22 Μάι 2024 15:09

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (24-01-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                   Αριθμ.Πρωτ.:-1329–                            

 

Προς:

 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 24η  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Μουριάς.

2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Πηγής.

3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Τ.Κ. Γόμφων.

4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Τ.Κ. Πηγής.

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τ.Κ. Μουριάς.

8. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

9. Καταβολή τρίμηνων αποδοχών στον αποχωρήσαντα υπάλληλο του Δήμου Πύλης Ντούβλη Χρήστο.

10.Τροποποίηση της αριθμ.116/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης καταστήματος στην Τ.Κ. Ελάτης.

11.Σχετικά με επιστροφή ποσού εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε δημοπρασία ενοικίασης βοσκήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Παχτουρίου στο Βρέκο Ευάγγελο.

12.Σχετικά με προμήθεια ζαρντινιέρων για τον χώρο της κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Φήκης και στην Τ.Κ. Μεσοχώρας.

13.Ψήφιση πιστώσεων προηγούμενου οικονομικού έτους σύμφωνα με το άρθρο 160 του Δ.& Κ.Κ. (Ν.3463/2006).

Πύλη 20-1-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ