19 Ιούν 2024 01:49

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (06-12-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                   

Αριθμ.Πρωτ.28758      

                               

                       Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε τηντου μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ενοικίαση των Δημοτικών Σφαγείων  Πύλης.

2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ενοικίαση αγρών στην Τ.Κ. Μουριάς.

3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ενοικίαση αγρών στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

4. Ψήφιση πιστώσεων της 2ης κατανομής πιστώσεων ΚΑΠ στο Δήμο για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011 (ΣΑΤΑ).

5. Διόρθωση της αριθμ. 75/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ψήφιση πίστωσης για τη μεταφορά μαθητών.

6. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

Πύλη 2-12-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ