28 Φεβ 2024 07:59

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (05-10-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:23865                                                       

Προς

 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε τηντου μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προέλεγχος ισολογισμών οικονομικού έτους 2010 των πρώην Δήμων Πύλης & Γόμφων.

2. Προέλεγχος απολογισμών οικονομικού έτους 2010 των πρώην Δήμων Αιθήκων, Πιαλείων, Πινδέων, Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας & Κοινότητας Μυροφύλλου.

3. Εγκριση Πρακτικών διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών.

4. Kαθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βροντερού.

5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κέντρου δραστηριοτήτων αναψυχής (Κανόε-Καγιάκ) στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

6. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

7. Ανάθεση έργου για Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Νεότητας στην Τ.Κ. Πηγής – Ψήφιση πίστωσης.

8. Ψήφιση πιστώσεων της 1ης κατανομής πιστώσεων ΚΑΠ στο Δήμο για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011 (ΣΑΤΑ).

9. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

Πύλη 29-9-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ