19 Ιούν 2024 00:27

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. (25-02-2015)»

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης
Πύλης(ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.)
Δ/νση: Δημοτικό Κατάστημα Πύλης 42032
Τηλ:    24340 22955
Fax:    24340 29065
ΦΗΚΗ 20/02/2015
Αριθ.Πρωτ: 711

 

Προς: Τα Μέλη τoυ Δ.Σ του Δήμου Πύλης της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.
 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (3/ 2015)


Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Φήκης, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.    Τροποποίηση Προϋπολογισμού  ΚΟΙΔΕΚΑΠ 2015.
2.    Μεταφορά Ποσών από την Πράξη Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δ. Πύλης  που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πύλη Ανάπτυξης». (Δράση 7 και Δράση 14)
3.    Ψήφιση Πιστώσεων.

 


Ο πρόεδρος του Δ.Σ.


Νάκος Χρήστος