«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (07-08-2018 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.8783

 

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 7η του μηνός Aυγούστου του έτους 2018,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.– Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Γαρδικίου

2.– Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στον οικισμό Παλαιοχωρίου της Τ.Κ.Γαρδικίου

3.-Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ.Πηγής και Λυγαριάς».

4-Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου:«Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ.Φήκης».

5.– Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

για την εκτέλεση του έργου «Kατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως

υδατόπυργο Λυγαριάς.

6.-Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ.Βροντερού του Δ.Πύλης»

7.-Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ.Ροπωτού»

8.– Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιιακές υποδομές του Δ.Πύλης»

9.- Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στην Τ.Κ.Παραποτάμου

 

Πύλη 3-8-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ