«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (05-06-2018 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 6087

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 5η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους
Τ.Κ.Δέσης,έτους 2018.
2.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Παραποτάμου
3.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Φήκης
4.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Παραποτάμου(οικισμός Βαλομάνδρι).
5.-Eγκριση Πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Δροσοχωρίου.
6.- Eγκριση Πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην
Τ.Κ.Πύλης(οικισμός Νέα Πύλη).
7.- Αποδοχή δωρεάς σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για θέση αμμοληψίας στον Πορταικό ποταμό-Καθορισμός όρων εκπόνησης.
8.- Eγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατεδάφιση και
απομάκρυνση .επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ.Ροπωτού».
9.- Eγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις-Κατασκευή
Τεχνικών υποδομών Δήμου Πύλης».
10.- Eγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εργα αναπλάσεων
κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πύλης».
11.- Eγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-
Συντηρήσεις Ασφαλτικών».
12.- Eγκριση Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Μετατόπιση δικτύων ΔΕΥΑ
έργου «Ε.Ο. Τρικάλων-Αρτας κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως
Παλ/ρο».
13.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
14.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(62/2018)ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
15.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2018
16.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2018.

 

Πύλη 31-5-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ